PEV Klinische Psychodiagnostiek Volwassenen start in september

PEV Klinische Psychodiagnostiek Volwassenen start in september

PEV Klinische Psychodiagnostiek Volwassenen start in september

Dit najaar gaat de vernieuwde Permanente Vorming (PEV) Klinische Psychodiagnostiek Volwassenen weer van start. Het betreft een interuniversitaire 2-jarige opleiding, waarvan de eerste cyclus in september 2021 begint en 3-wekelijks op vrijdagen zal plaatsvinden aan de KU Leuven. De opleiding is gericht op de verdieping van psychodiagnostische kennis en vaardigheden.

In onze samenleving is er een toenemende vraag naar psychodiagnostiek vanuit allerlei instanties zoals het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, het RIZIV, het Ministerie van Sociale Voorzorg, de ziekenfondsen, het gerecht, de verzekeringen, psychiaters, psychotherapeuten, of vanuit de cliënt zelf. Bovendien wordt psychodiagnostiek in de laatste bepalingen omtrent de gezondheidszorgberoepen omschreven als een essentieel element van de beroepsuitoefening van zowel klinisch psychologen en pedagogen.

De PEV Klinische Psychodiagnostiek Volwassenen is voor klinisch psychologen en klinische orthopedagogen die actief zijn in de praktijk (zelfstandig, in dienstverband of als vrijwilliger) en die een deskundigheid in de klinische psychodiagnostiek willen ontwikkelen die verder gaat dan wat in de master-opleiding geboden wordt. Dit moet hen in staat stellen tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar klinische psychodiagnostiek vanuit verschillende instanties.

Het programma wordt gespreid over twee jaar en omvat in totaal 24 à 25 dagen van 7 cursusuren (meestal op vrijdag), waarvan minstens 6 collectieve supervisiedagen. Bovendien volgen studenten minstens 10 uur individuele supervisie, en maken studenten 1 geïntegreerd eindverslag per academiejaar.

Meer informatie over de opleiding vind je in onderstaande flyer, of bekijk hier de folder over de PEV Klinische Psychodiagnostiek Volwassenen.

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt; inschrijven kan tot 15 mei 2021. In de folder lees je de voorwaarden voor deelname en aanmelding.

Geen reactie's

Geef een reactie