Inschrijving PEV Klinische Psychodiagnostiek bij Kinderen geopend

Inschrijving PEV Klinische Psychodiagnostiek specialisatie Kinderen geopend

Inschrijving PEV Klinische Psychodiagnostiek bij Kinderen geopend

Naast de opleidingsvariant voor volwassenen start per september 2021 voor de twaalfde keer de tweejarige, interuniversitaire Permanente Vorming (PEV) Klinische Psychodiagnostiek bij kinderen. De lessen zullen voor deze opleidingsperiode van 2021-2023 plaatsvinden op vrijdagen aan de Vrije Universiteit Brussel. Voor specifieke thema’s wordt een beroep gedaan op experts van de deelnemende en van buitenlandse universiteiten alsook op deskundigen uit de klinische praktijk.

Psychodiagnostiek bij kinderen, jongeren en hun gezin vergt specifieke vaardigheden, gestuurd door actuele kennis. Deze opleiding vertrekt vanuit de praktijkervaring om diagnostische vragen te formuleren, te operationaliseren en te toetsen aan relevante theoretische kaders. De terugkoppeling en verslaggeving naar de cliënt en de verwijzer krijgen de nodige aandacht, met oog voor diverse werkcontexten. De opleiding integreert inzichten vanuit kwantitatieve en kwalitatieve paradigma’s om tot verklaringsmodellen en handelingsgerichte adviezen te komen.

Deze interuniversitaire permanente vorming (PEV) richt zich op de klinische psychodiagnostiek bij kinderen en is bestemd voor psychologen en (ortho)pedagogen die actief zijn in de klinische praktijk. Het programma is gespreid over twee academiejaren en omvat in totaal 28 dagen van 7 lesuren, minstens 12 uren supervisie en een eindwerk (individueel uitgewerkte casussen). Deze opleiding leidt tot een getuigschrift van een permanente vorming, waarop de vijf partners van het samenwerkingsverband vermeld staan. Het wordt uitgereikt door de organiserende universiteit.

De opleiding is activerend, competentie-, en praktijkgericht. Onderlinge afstemming van de modules waarborgt continuïteit, er is afwisseling in didactische methoden, en de nadruk ligt op interactie en persoonlijke groei.

Meer informatie over de opleiding vind je in onderstaande flyer, of bekijk hier de folder over de PEV Klinische Psychodiagnostiek Kinderen.

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt; inschrijven kan tot 15 mei 2021. In de folder lees je de voorwaarden voor deelname en aanmelding.

Geen reactie's

Geef een reactie